نشستن طولانی مدت، عدم توانایی در کنترل خشم و کم ...- کانال آکابانو

نشستن طولانی مدت، عدم توانایی در کنترل خشم و کم خوابی از جمله عادتهایی هستند که به قلب آسیب جدی وارد میکنند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: