خدایا ! وقتی پشتم به تو گرم است برایم مهم نیست...- کانال آکابانو

خدایا ! وقتی پشتم به تو گرم است برایم مهم نیست چه کسی رو به رویم ایستاده است آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: