برای جذب آقایان نه آنقدر خودتان را مستقل نشان دهید...- کانال آکابانو

برای جذب آقایان نه آنقدر خودتان را مستقل نشان دهید که انگار نیازی به تکیه گاه ندارید که باعث بی انگیزگی مردان میشود و نه آنقدر وابسته که انگار ناتوانید،ارزشتان برای مردان کم میشود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط