بدانیم: بهترین جواب بدگویی سکوت بهترین جواب خشم...- کانال آکابانو

بدانیم: بهترین جواب بدگویی سکوت بهترین جواب خشم صبر بهترین جواب درد تحمل بهترین جواب سختی توکل بهترین جواب خوبی تشکر بهترین جواب زندگی قناعت بهترین جواب شکست امیدواری

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط