به راستی زن بودن کارمشکلی است، مجبوری مانند یک ک...- کانال آکابانو

به راستی زن بودن کارمشکلی است، مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی همانند یک مرد کار کنی شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک سالمند فکر کنی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: