نانی که در تنور بیش از حد خشک (برشته) شده باشد ب...- کانال آکابانو

نانی که در تنور بیش از حد خشک (برشته) شده باشد به سبب زیادی خشکی، دیر از معده عبور می کند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: