ڪار به جایی رسید که حالا دیگر محیط بانان در خطر...- کانال آکابانو

ڪار به جایی رسید که حالا دیگر محیط بانان در خطر انقراض هستند طرح از امیرحسین ضرغام/ روزنامه فرهیختگان❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط