⚜ هنگام پیاده روی نباید توقف نکنید،بلکه بهتر است س...- کانال آکابانو

⚜ هنگام پیاده روی نباید توقف نکنید،بلکه بهتر است سرعت خودراکم و زیادکنیدکه حالت اینتروال داشته باشد،این کارنیز به چربی سوزی کمک می کند ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط