⚜ نحوه مصرف صحیح کرم دور چشم: کرم دور چشم را نباید...- کانال آکابانو

⚜ نحوه مصرف صحیح کرم دور چشم: کرم دور چشم را نباید به بر روی پوست بکشید و بمالید بلکه باید بصورت نقطه ای بر روی پوست بگذارید و با ضربات آهسته انگشت آن را پخش کنید. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: