اگر کل تاریخ زمین را 24 ساعت در نظر بگیریم انسانها...- کانال آکابانو

اگر کل تاریخ زمین را 24 ساعت در نظر بگیریم انسانها فقط یک دقیقه و 17 ثانیه است که در این تاریخ حضور دارند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط