داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، چیز خوبی است ولی عاشق...- کانال آکابانو

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، چیز خوبی است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: