صدف های خوراکی ازبدوتولدنر هستند بعضی از آنها وقتی...- کانال آکابانو

صدف های خوراکی ازبدوتولدنر هستند بعضی از آنها وقتی به دوره بلوغ نزدیک میشوند،جنسیت خودرا تغییر داده و ماده میشوند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط