برخی افراد با رسیدن فصول گرم دچار بدخلقی ناشی از گ...- کانال آکابانو

برخی افراد با رسیدن فصول گرم دچار بدخلقی ناشی از گرما می‌شوند. بهترین ماده‌ی طبیعی و آرام بخش بهار نارنج است. اگر بهارنارنج را با بید مشک ترکیب کنیم مخلوط خوبی برای رفع استرس می‌شود. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط

ديگر ويديوهاي کانال

ديگر عکسهاي کانال