ازمتفاوت بودن نترس سبک زندگی خودت را داشته باش وحت...- کانال آکابانو

ازمتفاوت بودن نترس سبک زندگی خودت را داشته باش وحتی اگرنتیجه اش تنهایی بود بدان که تنهایی،بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانندآنها رفتارکنی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: