روغن زیتون رو با چند قطره روغن نارگیل مخلوط کرده و...- کانال آکابانو

روغن زیتون رو با چند قطره روغن نارگیل مخلوط کرده و هروز به مدت ده دقیقه پیشانی خودراماساژدهید کم کم چروکهایش ازبین میرود @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: