صدبار پشیمانی و صد مرتبه توبه هربار پشیمان ز پشیم...- کانال آکابانو

صدبار پشیمانی و صد مرتبه توبه هربار پشیمان ز پشیمانی خویشم...!

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: