هنگام پیاده روی نباید توقف نکنید،بلکه بهتر است سرع...- کانال آکابانو

هنگام پیاده روی نباید توقف نکنید،بلکه بهتر است سرعت خودراکم و زیادکنیدکه حالت اینتروال داشته باشد،این کارنیز به چربی سوزی کمک می کند ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط