ارامش سهم کسانیست که بی منت میبخشند بی کینه میخندن...- کانال آکابانو

ارامش سهم کسانیست که بی منت میبخشند بی کینه میخندند و در نهایت با سخاوت محبتشان را اکرام میکنند خوبان ارامش سهم لحظه لحظه تان باد روزتون زیبا @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: