میشه خدا رو حس کرد / تو لحظه های ساده تو اضطراب...- کانال آکابانو

میشه خدا رو حس کرد / تو لحظه های ساده تو اضطراب عشق و / گناه بی اراده بی عشق عمر آدم / بی اعتقاد می ره هفتاد سال عبادت / یک شب به باد می ره @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط