عرق بید برای درمان تب های شدید ودردهای تناسلی – زر...- کانال آکابانو

عرق بید برای درمان تب های شدید ودردهای تناسلی – زردی پوست (یرقان) – تصفیه خون مفید است @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط