دعامیکنم برای دلهایمان برای چشمهایمان برای گریه وخ...- کانال آکابانو

دعامیکنم برای دلهایمان برای چشمهایمان برای گریه وخنده هایمان مهربان خداى من میدانم که تاآسمان راهي نیست تاآسمانى شدن راه بسیاراست خودت دست دلمان رابگیر @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط