مهم نیست ما چه داریم. بلکه مهم این است با آن...- کانال آکابانو

مهم نیست ما چه داریم. بلکه مهم این است با آنچه داریم چه می کنیم . آلفرد آدلر https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: