#آداب_سفر پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله...- کانال آکابانو

#آداب_سفر پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و سلم با گروهى به مسافرت رفته بودند، در بين سفر فرمودند تا گوسفندى را ذبح كرده از آن غذا تهيه كنند. يكى از آنها گفت : من ذبح كردن گوسفند را به عهده مى گيرم . ديگرى گفت : پوست كندن آن را من انجام مى دهم . سومى قطعه قطعه كردن او را پذيرفت . و چهارمى پختن و آماده كردن آن را به عهده گرفت . حضرت فرمودند: من هم هيزم جمع مى كنم . عرض كردند: يا رسول الله ! اين كار را نيز ما انجام مى دهيم . حضرت فرمودند: مى دانم كه شما مى توانيد اين كار را انجام دهيد ولى خداوند از كسى كه با رفقاى خويش همسفر بوده و براى خود امتيازى قايل شود، راضى نيست . سپس حضرت برخاست و به جمع آورى هيزم پرداخت. (آرى اين است اخلاق كريمه .) @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: آداب_سفر