آنچه خدا می دهد پایانی ندارد و آنچه آدمها می د...- کانال آکابانو

آنچه خدا می دهد پایانی ندارد و آنچه آدمها می دهند دوامی... زندگیتان پر از داده های خدا @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط