#سیاست_های_رفتاری ازدواج يک جاده دو طرفه است؛ هم...- کانال آکابانو

#سیاست_های_رفتاری ازدواج يک جاده دو طرفه است؛ همان حرفی را بزنيد که دوست داريد بشنويد همان‌‌ طوری رفتار کنيد که دوست داريد با شما رفتار کند @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط