بسکه با وعده ی وصل تو گذر شد عمرم حاصلم جز غم و ...- کانال آکابانو

بسکه با وعده ی وصل تو گذر شد عمرم حاصلم جز غم و اندوه و پریشانی نیست #محمد_عسگری https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام