لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت...نمی آید باز قصه ایی ه...- کانال آکابانو

لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت...نمی آید باز قصه ایی هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز...! #سهراب_سپهری @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام