گاهى بايد براى آرام شدن وقت بگذاريد،نفس بكشيد مكان...- کانال آکابانو

گاهى بايد براى آرام شدن وقت بگذاريد،نفس بكشيد مكانى زيبا بيابيد و به هيچ چيز فكر نكنيد. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: