ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ! یادمان باشد زندگی انعکا...- کانال آکابانو

ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ! یادمان باشد زندگی انعکاس رفتار ماست! انعکاس من بر من.. پس حواسمان باشد بهترین باشیم تا بهترین دریافت کنیم! بهترین ها را برایتان آرزومندم... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: