بهترین راه درمان زردی پوست چیست؟ برای رفع زردی ...- کانال آکابانو

بهترین راه درمان زردی پوست چیست؟ برای رفع زردی 7 یا8 دانه سیاه دانه را درشیر تازه خیس کرده بعد ازیک ساعت ان را سائیده دربینی بیمار بچکانید. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط