در تاريكي ديد بهتري داشته باشيد قبل از ورود به ت...- کانال آکابانو

در تاريكي ديد بهتري داشته باشيد قبل از ورود به تاريكي يكي از چشمان خودرا بسته وپس از ورودبه تاريكي آن چشم را باز كنيد وديگري راببنديد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط