می خواهم... از چشمان تو تصویر بردارم !!! یعنی ن...- کانال آکابانو

می خواهم... از چشمان تو تصویر بردارم !!! یعنی نگاهت را .. به ذهنم خوب بسپارم... دریا؟ چمن؟ خورشید؟ نه !!! یک آسمان؟؟؟ سخت است...!!! روي چشمهايت اسم بگذارم.... 'سرخوش پارسا'

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: