سالیان پیش دولت چينی برای حفظ وزن مردم اين کشور غذ...- کانال آکابانو

سالیان پیش دولت چينی برای حفظ وزن مردم اين کشور غذا خوردن با چوب استيک را ترویج کرد تا سرعت غدا خوردن هم پایین آید. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: