بعضی چیـزها را بایـد هر روز زنده‌اش کنی تا خودت ...- کانال آکابانو

بعضی چیـزها را بایـد هر روز زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی: عشـق را... ایمـان را... زنـدگی را … @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط