مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی...- کانال آکابانو

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی پیشرفت می کنید ! شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: