خدایا : آمدن و رفتن همگان و دوستی و دشمنی شان بسته...- کانال آکابانو

خدایا : آمدن و رفتن همگان و دوستی و دشمنی شان بسته به چیزی است. این تویی که به هیچ چیز ، بر این ناچیز، رحمت می آوری و مهر می گستری. تو بمان که ازهمگان ماندگارتری! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط