دستهایم کوچک اما پرامید با تأنی چون به دست تو رسید...- کانال آکابانو

دستهایم کوچک اما پرامید با تأنی چون به دست تو رسید اشک ها و غصه ها ,تردیدو یأس نرم نرمک از خیالم پر کشید شهلانوروزی @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط