امام صادق (ع): نگاه به رکوع و سجود طولانی نکنید،...- کانال آکابانو

امام صادق (ع): نگاه به رکوع و سجود طولانی نکنید، که شاید از روی عادت باشد به صدق گفتار و ادای امانت نگاه کنید. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: