مهربانی دانه ایست، حتی اگر ندانی آنرا کجا کاشتی ...- کانال آکابانو

مهربانی دانه ایست، حتی اگر ندانی آنرا کجا کاشتی روزی به بار مینشیند و درختی میشود و تو در سایه‌ آن خستگی در خواهی آورد! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط