آکابانو : آهای آقازاده ها میدونید باک بنزها و پورش...- کانال آکابانو

آکابانو : آهای آقازاده ها میدونید باک بنزها و پورشه هاتون رو شما بش از همه از خون شهدا پر کردید ؟ جوابی واسه خدا دارید ؟ پداراتون روشون میشه تو روی امام نگاه کنن ؟ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: