هیچ زنی را به جهنم نمی برند زیبایی عشق زندگی.....- کانال آکابانو

هیچ زنی را به جهنم نمی برند زیبایی عشق زندگی... که جایش جهنم نیست! پشت پلک هر زنی بهشتی نامرئی مخفی شده، برای مردی نامعلوم... در یک چشم بهم زدنشان جهنم به هرج و مرج می افتد! فرشته های عذاب مذابهای آهن سربهای داغ دریاچه ی شراب میشود... بهشت خدا تعطیل خواهد شد حوریان باغهای انگور... روی دستش باد میکند! نه خدا هیچ زنی را به جهنم نمی فرستد... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط