گاهی تنهایی آواز غمگین پرنده ای ست که هر روز جفت...- کانال آکابانو

گاهی تنهایی آواز غمگین پرنده ای ست که هر روز جفتش را می خواند و نمی داند که آخرین بازمانده از نسل خویش است!

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: