سه چیز است .. که نمیتوان آن‌ها رابازگرداند 'حر...- کانال آکابانو

سه چیز است .. که نمیتوان آن‌ها رابازگرداند 'حر...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

سه چیز است .. که نمیتوان آن‌ها رابازگرداند 'حرف' پس ازگفتن!!! 'موقعیت' پس ازپایان یافتن! و 'زمان' پس از گذشتن! آگاهانه زندگی کنیم, متفکرانه حرف بزنیم و قدر لحظه‌ها را بدانیم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: