♏️شادمانترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندا...- کانال آکابانو

♏️شادمانترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

♏️شادمانترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند بلکه بهترین 'برداشت'را از زندگی دارند به امید برداشتهای خوب از زندگی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: