♏️دراين دنيا فقط يك خوشبختي وجود دارد وآن خود بو...- کانال آکابانو

♏️دراين دنيا فقط يك خوشبختي وجود دارد وآن خود بودن است وچون هيچكس خودش نيست همه تلاش دارند تاپنهان كنند نقاب ها ظاهرها ونفاق ها آنان ازآنچه كه هستندشرمگين اند

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: