دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه اما یادت باشه ...- کانال آکابانو

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی.. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: