آمدی گریه کنی شعر بخوانی بروی نامه ای خیس به دست...- کانال آکابانو

آمدی گریه کنی شعر بخوانی بروی نامه ای خیس به دستم برسانی بروی در سلام تو خداحافظی ات پیدا بود قصدت این بود از اول که نمانی بروی

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: