فقر یا تهیدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ می...- کانال آکابانو

فقر یا تهیدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی‌های مادی یا پول است. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: