نباید بیشتر از مقداری که می‌توانید بسوزانید،کالری ...- کانال آکابانو

نباید بیشتر از مقداری که می‌توانید بسوزانید،کالری مصرف کنید. WebMD توصیه می‌کند که روزانه از ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ کالری بسته به جنسیت، سن و سطح فعالیت، مصرف کنید. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط