از كسانی كه با شما مخالف هستند نهراسید، از كسان...- کانال آکابانو

از كسانی كه با شما مخالف هستند نهراسید، از كسانی در هراس باشید كه باشماموافق هستند اما آن قدر جرأت ندارند كه عدم موافقت خود را آشكارا به شمابگویند. #ناپلئون_بناپارت @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط